Evangelische kerk de Pijler bied binnenkort de Alpha cursus weer aan.

Een Alpha-cursus is een kennismakingscursus met het christelijk geloof. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.

Iedere avond beginnen we met een korte introductie van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepen is er daarna gelegenheid om door te praten over allerlei vragen die de inleider oproept.
Het is een goede manier om vrij snel mensen te leren kennen die ook meer willen weten over vragen als:
– Wie is Jezus?
– Waarom stierf hij aan een kruis?
– Waarom zou ik de bijbel lezen?
– Waarom en hoe kan ik bidden?
– Hoe leidt God ons leven?

De cursus is gratis.
De organisatie van het Alpha-team bestaat uit gemeenteleden van de Pijler, het Anker en de Lichtbron.

Beta-cursus
In aansluiting op de Alpha-cursus is er voor degenen die door willen gaan met bestuderen van de bijbel en meer willen leren over en beleven van het geloof de mogelijkheid een Beta-cursus te volgen. Er zijn 10-12 (twee)wekelijkse bijeen-komsten en halverwege die periode wordt er een half weekend in Lelystad zelf georganiseerd. Wat betreft het programma is er ruimte voor inbreng van de cursisten. De cursus vind, vanwege Corona, online plaats via Zoom. Binnenkort volgt meer informatie over de datums en het aanmelden van deze cursus.

Datums Alpha-Cursus

De datums worden binnenkort op deze site bekend gemaakt.

Aanmelden Alpha cursus